62 ஆண்டுகள் ஆகியும் ஒற்றுமை ஏற்படவில்லை

0

62 ஆண்டுகால சுதந்திரம் இருந்தபோதிலும், ஒரு சுதந்திரமான மற்றும் இறையாண்மை கொண்ட தேசத்தில் உறுதியாக ஐக்கியப்பட்ட மக்களை உருவாக்குவதற்கான நிகழ்ச்சி நிரலை அடைவதற்கான நிலை இன்னும் தெளிவற்றதாக உள்ளது என்று பேராக் சுல்தான் நஸ்ரின் ஷா கூறினார்.ஒன்றுபட்டு தேசிய அடையாளத்தைக் கொண்ட சுயாதீன குடிமக்களைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான செயல்முறையைத் தாமதப்படுத்த முடியாது. ஏனெனில் இது தேசிய இறையாண்மையின் தொடர்ச்சிக்கான உறுதி.சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து மலேசியா அமைதி மற்றும் செழிப்புக்கான அரசாங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை மற்றும் விரைவான வளர்ச்சி உள்ளிட்ட ஏராளமான வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளது என்று சுல்தான் நஸ்ரின் கூறினார்.

பொருளாதாரத்தை முடக்கும் இயற்கைப் பேரழிவுகள் ஏற்படாத நிலை, உணவு வழங்கல் போதுமான நிலை, கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் ஏராளமான சமூக சேவைகள் வழங்கப்படும் நிலை, மத சுதந்திர உத்தரவாதம், கருத்துச் சுதந்திரம், ஊடகங்கள் தொடர்ந்து வெளியிடப் படுதல், தேசிய பாதுகாப்பு பேணப்படுதல் ஆகிய அனைத்து சிறப்பம்சங்களும் இந்நாட்டில் காணப்படுகின்றன.
வெற்றிகளைப் பட்டியலிடுவதன் மூலம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தும் அதே நேரத்தில், சுயாதீனம்– உறுதிப்பாடு – ஒருமைப்பாடு போன்ற பண்புகளைக் கொண்ட இறையாண்மை நிறைந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் மலேசியா இன்னும் பின்னடைவைச் சந்திக்கிறது. இத்தேக்க நிலையை நாம் உடனடியாகக் கையாளவில்லை என்றால் நாம் தோல்வியின் இருளில் மூழ்கிப் போகும் அபாயம் இருக்கிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 15 =