2021இல் மலேசியாவின் ரப்பர் ஏற்றுமதி 46.3 சதவீதம் அதிகரிப்பு

22021ஆம் ஆண்டு முழுவதுமாக மலேசியா சிறந்த ரப்பர் ஏற்றுமதி செயல்திறனை பதிவு செய்துள்ளது. மேலும், ரப்பர் தயாரிப்புத் துறைகளின் மொத்த ஏற்றுமதி ரிம.71 பில்லியனை எட்டியுள்ளது. இது 2020ஆம் ஆண்டில்
ரிம.48.5 பில்லியனில் இருந்து 46.3 சதவீதம் அதிகமாகும்
என்று மலேசிய ரப்பர் சங்கம் நேற்று ஓர் அறிக்கியயில் தெரிவித்துள்ளது.
2021ஆம் ஆண்டில், மொத்த ரப்பர் பொருட்களின் ஏற்றுமதி 91.8 சதவீதம் பங்களித்துள்ளது. ரப்பர் கையுறைகளின் ஏற்றுமதி 88.9 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது ஏற்கனவே ரிம.54.8 பில்லியனாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே காலகட்டத்தில் ரப்பர் கையுறையின் இறக்குமதி
ரிம.35.3 பில்லியனில் இருந்து 55.4 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து ரப்பர் பொருட்களின் தொழில்துறை 40.7 சதவீதம் உயர்ந்து ரிம.1.3 பில்லியனாக பதிவாகியுள்ளது. இது 2020ஆம் ஆண்டில் இதே காலக்கட்டத்தில் ரிம.900 மில்லியனாக இருந்தது.
2020ஆம் ஆண்டில் பதிவுச் செய்யப்பட்ட ரிம.1.3 பில்லியனுடன் ஒப்பிடும்போது டயர்களின் ஏற்றுமதி 30.7 சதவீதம் உயர்ந்து ரிம.1.7 பில்லியனாக பதிவாகியுள்ளது. அதே சமயம் பாதணிகள் மற்றும் பொது ரப்பர் பொருட்களின் ஏற்றுமதி முறையே 19.6 சதவீதம் மற்றும் 13 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. வடிகுழாய்கள், ஆணுறைகள் மற்றும் நுரை தயாரிப்புகளில் உள்ள சுருக்கங்களால் லேடெக்ஸ் நூலின் ஏற்றுமதி 47.4 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, மற்ற லேடெக்ஸ் (கையுறைகள் அல்லாத) தயாரிப்புகள் 7.3 சதவீதம் குறைந்த வளர்ச்சியைக் பதிவுச் செய்துள்ளது.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவை ரப்பர் பொருட்களின் ஏற்றுமதியில் குறிப்பிட்டத்தக்க ஓர் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகின்றன.
இது சுமார் 50 சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு, அமெரிக்கா ரிம.22.8 பில்லியன் மதிப்பிலான மலேசிய ரப்பர் பொருட்களை இறக்குமதி செய்தது.
இது 76.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஜெர்மனி ரிம.3.79 பில்லியன் (57.9 சதவீதம்), ஜப்பான் ரிம.3.2 பில்லியன் (40.5 சதவீதம்), நெதர்லாந்து ரிம.1.76 பில்லியன் (57 சதவீதம்) மற்றும் இத்தாலி ரிம.1.2 பில்லியன் (42.2 சதவீதம்) இறக்குமதியைப் பதிவுச் செய்துள்ளன.
மலேசிய ரப்பர் சங்கத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி நோர் ஹிஸ்வான் அஹ்மட் கூறுகையில், மருத்துவப் பரிசோதனை மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் இருந்து அறுவை சிகிச்சை கையுறைகளின் உலகளாவிய வருடாந்திர தேவை அதிகரித்துள்ளதால் இந்த அதிகரிப்பு பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார்.
“அரசாங்க ஆதரவு மற்றும் தொழில்துறை வீரர்களின் அர்ப்பணிப்புடன், ரப்பர் தொழிலில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் சவால்கள் தீர்க்கப்படுவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம்.
“இதனால், வரும் ஆண்டுகளில் ரப்பர் தொழில்கள் முன்னேற்றம் அடையும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம்” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 13 =