15ஆவது பொதுத் தேர்தலில் அம்னோ தனித்தே போட்டியிடும்

பாஸ், பெர்சத்து கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பின்றி 15ஆவது பொதுத் தேர்தலைச் சந்திக்க அம்னோ வலிமையுடன் இருப்ப தாக அம்னோ ஆலோசகர் மன்றத் தலைவர் தெங்கு ரஸாலி ஹம்ஸா கூறினார்.தேசிய முன்னணி பங்காளிக் கட்சிகளுடன் இணைந்து வரும் பொதுத் தேர்தலில் அம்னோ போட்டியிடும் சாத்தியம் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
அம்னோவை விட பெர்சத்து பாஸ் கட்சிக்கு சாதகமாக இருப்பதால் அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் மத்திய அரசாங்கத் தைக் கைப்பற்றும் அம்னோவின் வாய்ப்புகள் பாதிக்கப்படலாம் என்றார் அவர்.
“கடந்த காலங்களில் பாஸ், பெர்சத்துவை நாம் நம்பியிருக்க வில்லை. தேசிய முன்னணி பங்காளிக் கட்சிகளுடன் இணைந்து போட்டியிட்டு அதிகமான தொகுதிகளைக் கைப்பற்றியுள்ளோம்” என அவர் குறிப்பிட்டார்.
“கடந்த பொதுத் தேர்தல்களில் தெற்கு, கிழக்கு மாநிலங்களில் நாம் வெற்றி பெற்று நமது வலிமையை நிரூபித்துள்ளோம்” என குவா மூசாங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அவர் சொன்னார்.
கடந்த 14ஆவது பொதுத் தேர்தலில் 54 தொகுதிகளை அம்னோ கைப்பற்றியது. இவற்றில் 16 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அம்னோவில் இருந்து பிரிந்து சென்ற பெர்சத்துவிற்கு கட்சி தாவினர் என்றார் அவர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here