ஸ்னூக்கர் விளையாடிய 9 பேருக்கு அபராதம்


ஜொகூரின் இஸ்கண்டர் புத்ரியில் எஸ்.ஓ.பி. வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறி ஸ்னூக்கர் விளையாடிய ஒன்பது பேருக்குத் தலா 1,500 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அந்த வளாகத்தின் உரிமையாளருக்கு 10,000 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதிகாரிகளின் முன்அனுமதி பெறாமல் அந்த வளாகத்தை ஸ்னூக்கர் விளையாட்டுத் தளமாகப் பயன்படுத்தியதற்காக அவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × five =