வெளி நாட்டுத் தொழிலாளர்களும் சொக்சோவில் பதிய வேண்டும்

0

சொக்சோ, எனப்படும் தொழிலாளர் சமூக பாதுகாப்பு அமைப்பில் அனைத்து வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களும் அவசியம் பதிய வேண்டும். வரும் 1.1.2020ஆம் ஆண்டு முதல் வெளிநாட்டு பணியாளர்களை அமர்த்தியுள்ள முதலாளிகள் அவர்களைக் கண்டிப்பாக பதிய வேண்டும். சொக்சோ அகப்பக்கத்திலோ அருகிலுள்ள சொக்சோ அலுவலகத்திலோ இவர்கள் பதிந்து கொள்ளலாம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 12 =