விதிமுறைக்குட்பட்டு அதிர்ஷ்ட எண்கள் எடுக்க திரண்ட மக்கள்

பூச்சோங் உத்தாமாவில் அதிர்ஷ்ட குலுக்கு எண்கள் வாங்குவதற்கு வாடிக் கையாளர் கள் நடமாட்டக் கட்டுப்பாடு விதி முறைகளை பின்பற்றி முகக் கவசங்களை அணிந்து வரிசையில் நிற்கின்றனர். பல்வேறு சிரமங்களை அனுபவித்து வந்த போதிலும் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி மக்கள் நான்கு எண்கள் எடுப்பதிலும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =