பெங்காலான் பங்சாபுரியில் தேசிய தினக் கொண்டாட்டம்

பினாங்கு பெங்காலான் பங்சாபுரி ருக்குன் தெத்தாங்கா மற்றும் தீமோர் லாவுட் தகவல் இலாகா ஆதரவில் தேசிய தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் சுதந்திர புதிர் போட்டி மற்றும் சுதந்திர தினத்தில் பிறந்த சிலரின் ஒன்றிணைந்த ஆதரவில் அனிச்சல் வெட்டி சுதந்திர தினம் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. சிறுவர்கள் தேசிய தின கண் கவர் உடையில் தோன்றி நடனங்களை வழங்கி வருகையாளர்களின் பாராட்டை பெற்றனர். இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய தீமோர் லாவுட் தகவல் அதிகாரி லீ தமதுரையில் இது போன்ற சுதந்திர கொண்டாட்டம் மக்களிடையே தேசப் பற்றை விதைக்கும் என நன்றி பாராட்டினார்.
நிகழ்வின் இறுதியில் தேசிய தின பற்றை நேசிக்கும் பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டதுடன், வருகையாளர்களுக்கு ஜாலூர் கெமிலாங்கை வழங்கி சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தில் திளைத்தனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + two =