பினாங்கு சட்டமன்றம் கலைக்கப்படாது

நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட் டாலும் பினாங்கு சட்டமன்றம் கலைக்கப்படாது என பினாங்கு முதல் அமைச்சர் சௌ கோன் இயோவ் கூறினார். பினாங்கு பக்காத்தான் ஹராப்பான் அரசாங் கம் வலிமை யுடன் இருப்பதால் மாநில சட்ட மன்றத்தை கலைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றார் அவர்.

நாடாளுமன்றம் கலைக்கப் பட்டாலும், மாநில சட்டமன்றத்தை கலைப்பது ஒவ்வொரு மாநில அரசாங்கத்தை பொருத்தது என அவர் சொன்னார். பினாங்கு பக்காத்தான் ஹராப்பான் அரசாங்கம் இன்னும் 3 ஆண்டுகளுக்கு எவ்வித இடையுறுமின்றி செயல் பட்டு வரும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

கடந்த 14ஆவது பொது தேர்தலின் பொது 40 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பினாங்கு பக்காத்தான் ஹராப்பான் 37 தொகுதிகளை கைபற்றியது. அடுத்த பிரதரை தேர்வு செய்ய வரும் திங்கட்கிழமை சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடைப்பெறவுள்ளது. இந்த சிறப்பு கூட்டத் தில் எந்த ஒரு தரப்பினருக்கும் பெரும் பான்மை கிடைக்கவிட்டால் புதிய தேர்தலுக்கு வழிவிட நாடாளுமன்றம் கலைக்க படும் என பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் கூறியுள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =