தகுதியற்ற அமைப்புகளுக்கு நிதி தந்து தவறு செய்கிறது மித்ரா!

மலேசிய இந்திய உருமாற்றப் பிரிவு மித்ரா சரியான லட்சியமும் தலைமைத்துவமும் இல்லாமல் தடுமாறுகிறது என்று பத்துகாஜா எம்பி சிவகுமார் குறை கூறினார். இந்திய சமுதாயத்தை பொருளாதார நிலையில் கைதூக்கிவிட கொண்டுவரப்பட்ட அந்த அமைப்பு இலக்கு தெரியாமல் செல்கிறது என்றார் அவர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =