சிங்கப்பூரில் வேலை செய்யும் 3 லட்சம் மலேசியர்களுக்கு சொக்சோ பாதுகாப்பு

2

சிங்கப்பூரில் வேலை செய்யும் 3 லட்சம் மலேசியர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தை (சொக்சோ)அறிமுகம் செய்ய அரசு ஆய்வு செய்வதாக மனிதவள அமைச்சர் எம்.குலசேகரன் தெரிவித்தார்.அந்த அறிக்கை ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் தயாராகும் என்றும் அதன் பின்னர் அதன் சாத்தியம், சாதக பாதகங்
களை ஆய்வு செய்து அமல்படுத்த முடியுமா என முடிவெடுக்கப்படும். இதற்கு முன்னர், சிங்கப்பூரில் அதிக சம்பளம் ஈட்ட முடியும் என்பதால் 10 லட்சம் மலேசியர்கள் அங்கு வேலை செய்வதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

2 COMMENTS

  1. மலேசியாவில் வேலை செய்யாமல் முடியாமல் 3 இலட்சம் பேர் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்வதானது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. அவர்கள் வேலை செய்ய மலேசியாவில் வேலை வாய்ப்புகளை நமது தலைவர்கள் உருவாக்க வேண்டும்.

  2. மலேசியாவில் வேலை செய்யாமல் முடியாமல் 10 இலட்சம் பேர் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்வதானது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. அவர்கள் வேலை செய்ய மலேசியாவில் வேலை வாய்ப்புகளை நமது தலைவர்கள் உருவாக்க வேண்டும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here