கீதையிலே கண்ணன் போன்றவர் ஓம்ஸ் பா. தியாகராஜன் – தான்ஸ்ரீ க. குமரன் புகழாரம்

தங்கப்பதக்கம் பெற்ற பட்டதாரிகளைப் பாராட்டிப் பேசிய தான்ஸ்ரீ குமரன் ஓம்ஸ் பா. தியாகராஜனை கீதையிலே வரும் கண்ணனைப் போன்றவர் என்று புகழாரம் சூட்டினார். துன்பப்படுவோரின் நிலையை அறிந்தால் அழைத்தவர் குரலுக்கு வருவேன் என்று சொன்ன கண்ணனைப் போன்றே ஓம்ஸ் பா, தியாகராஜன் துன்பத்தைப் போக்க வந்து நிற்பார். அவர் இந்திய சமூகத்தின் இந்த பட்டதாரிகளுக்கு வழங்கும் பதக்கமானது இத்துடன் முடிவதற்கல்ல. மாறாக இந்த பட்டதாரிகள் இந்த சமூகத்திற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தான்ஸ்ரீ குமரன் கேட்டுக் கொண்டார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 2 =