ஒப்பந்தம் ஓர் அரசியல் புரிந்துணர்வு மட்டும்தான்

பிரதமருக்கும் எதிர் கட்சியினருக்கும் இடையே செய்துக் கொள்ளப்பட்டப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஓர் அரசியல் புரிந்துணர்வு மட்டும்தானே தவிர சட்ட ரீதியில் கட்டுப்பட்டதல்ல என்று அரசியலமைப்புச் சட்ட நிபுணர், பாஸ்தியன் பியூஸ் வெண்டர்கொன் வலியுறுத்தினார். ஒருவேளை நிலைமைச் சீர்குலைந்து விட்டால் அது அரசியல் ரீதியில் வீழ்ச்சியடைந்து விட்டதாகத்தான் அர்த்தமாகும், மாறாக ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக அல்ல. இதை வெற்றி பெறச் செய்வது இரு தரப்பினரின் கையில்தான் உள்ளது. ஒருவேளை தோல்வி ஏற்பட்டால் அது ஒரு சந்தேகம் கொண்ட அல்லது மறுப்புத் தெரிவித்தத் தரப்பால்தான் ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடும். முன்னதாக நாடாளுமன்றப் புத்தாக்கம் மற்றும் அரசு உருமாற்றத்தை உள்ளடக்கிய அரசியல் உருமாற்றம் மற்றும் நிலைத்தன்மைக்கானப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசும் பக்காத்தானும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமைக் கையெழுத்திட்டன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − six =