அரசு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படாது

அரசின் நிர்வாக நடைமுறை இலக்கவியலுக்கு மாறும்போது, அரசு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படாது என்று பிரதமர் டான்ஸ்ரீ முஹிடின் யாசின் உறுதி கூறினார். அரசு ஊழியர்களின் அடைவு நிலை முக்கியமாக இருந்தாலும், அவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது என்றும் பொதுமக்களுக்கான சேவையைப் பல்விதப் பணிகளாக பிரித்து, அளிக்கலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தொழில்நுட்பத்தைத் தவிர்க்க முடியாது. எனினும், அரசு ஊழியர்களின் ஆற்றலை அதிகரிக்க வழி வகை காணப்பட வேண்டும்.
அரசின் நிர்வாக நடைமுறையில் இலக்கவியலின் பயன்பாடு முழுமையாகப் புகுத்தப்பட்டால், அரசு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்குப் பதிலளிக்கும்போது, அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
இலக்கவியல் நடைமுறையில் 3 பேர் செய்த வேலையை ஒருவர் மட்டுமே செய்யும் நிலையில்,
மற்ற இருவர் வேறு விதமான பணி
களைச் செய்ய பணிக்கப்படலாம். தொழில்நுட்பம் பொதுமக்களுக் கான சேவை வழங்குவதில் மதிப்புக் கூறுகளைச் சேர்க்கும்.
அரசு ஊழியர்களின் வேலைத் திறனின் மீது திருப்தி இருந்தாலும்,தற்போதையை சூழ்நிலையில் அவர்கள் தங்களின் ஆற்றலையும் அடைவுநிலையையும் அதிகரிக்க வேண்டுமென்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 14 =