அமானா தலைவருடன் ஒஸ்மான் சாப்பியான் சந்திப்பு

முன்னாள் மந்திரி பெசாரும் கெம்பாஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினரு மான ஒஸ்மான் சாப்பியான் அண்மையில்
அமானா தலைவர் ஒருவருடன் சந்திப்பு நடத்திய தாக ஜொகூர் பக்காத்தான் ஹராப்பான் தலைவர் அமினோல் ஹுடா ஹசான் உறுதிப்படுத்தி னார்.
ஆனால் அந்த அமானா தலைவர் யார் என்றும் அவர் களின் சந்திப்பு தொடர்பான விவகாரம் குறித்தும் கருத் துரைக்க மறுத்துவிட்டார்.
அவ்விரு தலைவர்களும் அண்மையில் சில விவகாரம் குறித்து சந்திப்பு நடத்தியதாக அவர் தெரிவித்தார்.
ஒஸ்மான் சாப்பியான் பக்காத் தான் ஹராப்பானை தேர்வு செய் தால் ஜொகூர் சட்ட மன்றத்தில் பக்காத்தான் ஹராப்பானுக்கு சட்டமன்ற 28 இடங்களும் பெரிக்காத்தான் நேஷனலுக்கு 28 இடங்களும் சம நிலையில் இருக்கும் என அவர் சுட்டிக் காட்டினார்.
இந்த நிலையில் ஏற்கெனவே பக்காத்தான் ஹராப்பானி லிருந்து பெரிக்காத்தான் நேஷன லுக்கு தாவிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீண்டும் பக்காத் தான் ஹராப்பானில் இணைந் தால் மீண்டும் நாம் மாநில அரசாங்கத்தை கைப்பற்ற முடியும் என பாரிட் யானி சட்ட மன்ற உறுப்பினருமான அவர் சொன்னார்.
ஜொகூர் சட்டமன்றத்தில் 56 இடங்களில் அம்னோ மற்றும் ஜசெக தலா 14 இடங்களையும், பெர்சத்து 12 இடங்களையும், மஇகா 2 இடங்களையும், பாஸ் 1 இடத்தையும்,
அமானா 9 இடங்களையும், பிகேஆர் 4 இடங்களையும் கொண்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =