அனைத்து அந்நியத் தொழிலாளர்களுக்கும் கட்டாய கோவிட்-19 பரிசோதனை

சிலாங்கூர், கோலாலம்பூர், நெகிரி செம்பிலான், பினாங்கு, சபா, லாபுவான் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள அனைத்துத் துறைகளையும் சேர்ந்த அந்நியத் தொழிலாளர்களுக்கு கட்டாய கோவிட்-19 பரிசோதனை மேற்கொள்ள அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.
இந்த அந்நியத் தொழிலாளர்களுக்கு ‘ஆர்டிகே’ எனப்படும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என மூத்த அமைச்சர் தற்காப்பு அமைச்சர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் கூறினார்.
சமூகப் பாதுகாப்புக் கழகத் தில் (சொக்சோ) பதிவு செய்து ள்ள தொழிலாளர்களுக்கு இந்த பரிசோதனைக்காக சொக்சோ 60 வெள்ளி மானியத்தை வழங்கும்.
இதர செலவுகளை முதலாளிகள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.
சொக்சோவில் பதிந்து கொள்ளாத தொழிலாளர்களுக் கான அனைத்துச் செலவுக ளையும் முதலாளிகள் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என அவர் சொன்னார்.
அந்நியத் தொழிலாளர் களுக்கிடையே கோவிட்-19 தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் அரசாங்கம் இந்த முடிவைச் செய்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 4 =